Abort.bg - Истината за абортите

Аборти

Притеснена млада жена

Защо жените правят аборти?

Според изследване в САЩ, само 0,69% от абортите, са направени поради „тежки случаи“, а останалите 99,31% са за удобство – по социални и икономически причини.

Хапче за аборт

Повече жени са пострадали от аборти с нарастване на използването на хапчета за аборт, показва проучване

Медицинският аборт с хапчета в домашни условия е рисков за жените, предполага голямо шведско изследване и посочва, че вероятно тази практика е причината усложненията при медицинските аборти да са се удвоили за последните 6 години.