Abort.bg - Истината за абортите

Видове аборти

Абортите могат да бъдат различни, но основно те се определят в един от двата основни вида:

Спонтанен аборт

Спонтанен аборт се нарича нежелано прекъсване на бременността без целенасочена външна намеса.

В зависимост от законодателствата на различните държави, броят гестационни седмици, определящи понятията за спонтанен аборт (при по-ранна бременност) и преждевременно раждане (при по-късна бременност) могат да са различни.  За ранен спонтанен аборт обикновено се счита такъв до 12 гестационна седмица, а за късен спонтанен аборт – от 13 до 20-22 гестационна седмица. След този период, при раждане до 37 гестационна седмица, се говори за преждевременно раждане. Ако след 12 гестационна седмица, детето умре в матката и бъде отстранено чрез процес на раждане от майката, или когато детето умре при самото раждане, се говори за мъртвородено дете.

Причините за спонтанен аборт могат да бъдат много и разнообразни като в началото на бременността е възможно да са генетични аномалии в ембриона или фетуса, които водят до отхвърлянето му; биологична несъвместимост между плода и майката; недоразвити детеродни органи на майката; физически и психически травми; различни зарази, инфекции и болести; употребата на алкохол, цигари, наркотици или определени лекарства от майката и т.н.

Изкуствен аборт

Изкуствен аборт (или предизвикан аборт) се нарича целенасочен аборт извършен чрез използване на медикаменти или чрез хирургическа манипулация/операция.

В настоящия момент, в България, този вид аборт е разрешен по желание до 12 гестационна седмица, като се знае, че след този период абортът крие още по-големи рискове за здравето на майката, а самото дете още към 9 гестационна седмица, вече е в напреднал стадий на развитието си – фетус, когато органите са напълно формирани (почти завършена органогенеза). В края на този период (11-12 седмица), също така, всички индивидуалните белези на плода вече са силно изразени като малкото дете има дори отпечатъци върху пръстите си. Изкуствените аборти се извършват по различни методи за аборт в зависимост от стадия на развитие на детето в майката.

Няколко са основните причини, поради които една жена може да желае или да се съгласи да извърши предизвикан аборт. Такива са на първо място поради собствено желание (в България до 12 гестационна седмица), поради медицински показания и заплаха за живота на майката (в България до 20 гестационна седмица) или поради доказано нежизнеспособен зародиш.

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!