Abort.bg - Истината за абортите

Методи за аборт

Хирургически аборт

Наричан още "оперативен аборт" или "хирургичен аборт".

* Вместо думата “кюретаж” може да се срещне и “кюртаж” – и двата варианта на чуждицата идват от думата “curettage” от френски език и означават “остъргване”. В случая остъргване на ендометриума (лигавицата на матката) или тъкани от канала на маточната шийка. Друга дума, която се използва със същия смисъл е “абразио”.

Медикаментозен аборт

Наричан още "химически аборт".

** В наименованието на метода използваме думата “помятане”, въпреки че тя е по-скоро разговорна и не е официално приета като медицински термин. От друга страна, да се говори за “спонтанен аборт”, когато абортът е бил умишлено предизвикан, е неправилно. Ако нещо е предизвикано, то не е спонтанно.

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!

Важно уточнение!

Към настоящия момент в България няма законодателство за разрешаване или забраняване на медикаментозните аборти и по-конкретно химическите аборти с хапче или инжекция. Това е един правен вакуум и огромен недостатък на закондателството в страната ни, който води със себе си сериозни рискове за здравето на жените. Факт е, че има лекарствени средства, които български гинеколози използват за химически аборти, но те са одобрени (от “Изпълнителна Агенция по Лекарствата” или на ниво Европейски Съюз) за лечение на определени състояния и заболявания и тяхното одобрение няма нищо общо с целта да бъде прекъсвана нормалната бременност на една жена по нейно желание. Медикаментозните аборти, и по-конретно химическите аборти с хапче или инжекция, са на границата на закона и дори по-скоро могат да се определят като незаконни, що се отнася до незаконното предписване на лекарствени средства не по тяхното предназначение.

Забележка:

Законовото разрешение за извършване на аборт до определена седмица от развитието на плода, не означава задължително, че абортът е морално допустим или приемлив подход за справяне с нежеланата бременност. Моралната страна на абортите е отделна тема, която не се разглежда конкретно на тази страница.