Abort.bg - Истината за абортите

Условия за ползване на информацията за контрацепция в този сайт

Този сайт се опитва да представи информация за контрацепция и различните методи за предпазване от бременност, според най-добрите медицински знания, които имаме до момента. Ние разделяме контрацептивите на две основни групи:

  • Контрацептиви, които разрушават човешкия ембрион.
  • Контрацептиви, които възпрепятстват създаването на човешки ембрион.

Страниците в секцията за предпазване от нежелана бременност не бива да се възприемат като насока или подтикване за определени действия или бездействия от страна на читателите. Написаното в този сайт не е заместител на лекарски съвет и не може да се приема за професионално мнение относно физическото или емоционалното състояние на информиращия се. Преди използването или неизползването на каквито и да е контрацептивни средства, задължително се консултирайте с личния си лекар или гинеколог.

Сдружение “Избор за живот”, собственик на сайта Abort.bg и лицата, които го поддържат, не носят отговорност за пропускане на важна информация или непълнота на данните за различните методи за предпазване от нежелана бременност, както и за крайния резултат от използването или неизползването на който и да било метод.

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!