Abort.bg - Истината за абортите

Методи и действие

В тази секция сме се опитали да представим информация за това как работят контрацептивите и сме ги оценили според възможността да бъде унищожен или увреден човешкият ембрион при използването им.

Моля, запознайте се с информацията по-долу преди да разгледате различните методи за контрацепция!

Не разрушава ембриона Метод, който защитава живота на ембриона и не го разрушава.
Разрушава и убива ембриона Метод, който не защитава живота на ембриона и го разрушава.
Разрушаването на ембриона е под въпрос Метод, при който не можем да бъдем сигурни дали се разрушават ембриони. Лекарите защитници на живота спорят относно доказателствата.
Зависи от времето на използване Метод, който защитава живота, когато се използва първоначално, но ефектът от контрацепцията може да спре преди времето за подновяване на метода и това може да доведе до разрушаване на ембриони.
Нов метод - няма достатъчно данни Методът, който е твърде нов, за да има публикувани надеждни доказателства за това дали защитава или разрушава живота на ембриона.

Детайлното описание всеки от методите за контрацепция все още не е налично поради промяна на някои техни характеристики и необходимост от корекции публикуването ще се забави. Молим да ни извините за това! Въпреки забавянето на описанията, знаците върху всеки изброен метод за контрацепция са актуални.

Методи за контрацепция

Моля, кликнете на съответния метод за повече информация!

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!