Abort.bg - Истината за абортите

За абортите

Аборт (човешки аборт) се нарича прекъсване на бременността при жена чрез премахване/отстраняване или изхвърляне на нероденото човешко дете (ембрион, плод, зародиш) от нейната матка (утроба).

Според начина, по който се случва абортът, са определени следните основни видове аборти:

  • спонтанен – непредизвикан, наричан често още “помятане”;
  • изкуствен – който е умишлено предизвикан.

Обикновено, когато се говори за аборт при хората, се има предвид целенасочено прекъсване на бременност при жена, която по някаква причина не желае да роди детето, което носи в себе си. (Повече информация на страницата Видове аборти.)

Процедурата за абортиране може да се извърши чрез различни методи за аборт – хирургически или медикаментозен. (Повече информация на страницата Методи за аборт.)

Причините за вземане на решение за умишлено абортиране могат да бъдат:

  • социални – семейни взаимоотношения, образование, отхвърляне, бедност и т.н.;
  • лични – изнасилване, кръвосмешение и т.н.;
  • здравословни – генетична или друга болест на детето, опасност за здравето на майката и т.н.;
  • и др.

Решението за аборт води със себе си огромна морална отговорност, тъй като става дума за отнемането или запазването на един невинен човешки живот – животът на нероденото дете. Правото за живот е основно човешко право и към отнемането му не може да се подхожда прибързано. В тази връзка могат да се прочетат повече аргументи за и против абортите, да се видят снимки от аборти или видео клипове от аборти, за да бъде майката запозната какво реално се случва при тази така наречена “манипулация” или “процедура”.

Предизвиканите (изкуствените) аборти са били извършвани отдавна в историята на човечеството чрез използване на остри инструменти, физически удари и травми, пиене на отвари от билки и растения, и други. (Повече информация на страницата История на абортите.)

Въпреки огромните противоречия във всички общества за моралната страна на абортите, законодателството в много страни днес, позволява извършване на аборт по желание на жената до определен период след забременяването ѝ (обикновено до 12 гестационна седмица). Заедно с това обаче, след този срок се извършват и огромен брой нелегални аборти, което често е много рисковано и може да има изключително тежки последствия и за здравето на жената. (Повече информация на страницата Закони за абортите.)

Статистиката на абортите в световен мащаб и в България показва, че поради използването на различни предпазни средства (контрацепция), броят на абортите днес процентно е намалял в сравнение с миналите десетилетия. Въпреки това, огромния брой случаи в света на смърт на майки след аборти и осакатяване, заедно с душевните и емоционалните последствия, които биват предизвикани от едно такова решение, подсказват, че на тази процедура не може да се гледа лекомислено и лековерно. (Повече информация на Статистика за абортите.)

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!