Abort.bg - Истината за абортите

История на абортите

Предизвиканите аборти са познати отдавна в историята, като различни методи за аборт на нежелани деца са били използвани от древните цивилизации в Китай и Египет, а също в Римската империя. За постигане на аборт на бебе са били прилагани различни похвати, в това число приемане на абортиращи билки и отвари, манипулации с различни остри инструменти, упражняване на физически натиск или умишлени удари, и др.

Лекарите и абортите

Както в миналото, така и днес, за лекарското съсловие, абортите винаги са представлявали по-скоро морален и етичен отколкото професионален медицински проблем. Като не са пренебрегвали вероятността за непоправими здравословни проблеми при жените в следствие на процедури за аборти, те все пак е трябвало винаги да заемат някаква позиция, която да им позволява да практикуват професията си. Така, някои лекари са твърдели и все още твърдят, че Хипократовата клетва (която се полага от всеки лекар и днес) не е позволявала и не позволява на лекарите да извършват процедури свързани с аборт – легален или нелегален, но други техни колеги оспорват и отхвърлят това твърдение, поради наличието на описани методи за аборт сред бележките на Хипократ.

Религията и аборти

Християнството в историята като цяло, в трите си основни течения – католицизъм, православие и протестантство, винаги е отхвърляло абортите и ги е приравнявало с убийството на вече роден човек. В определени исторически периоди обаче, и особено през така наречените “Тъмни векове”, е имало и някои разногласия по темата. По-късно, обаче, и особено след 19 век, Християнството напълно се противопоставя отново на абортите. Християнската религия заклеймява умишлените аборти като жестоки и главно мотивирани от човешкия егоизъм, а тези, които според тях извършват този грях и престъпление, са подлежащи на съд за човекоубийство в Съдният ден. При мюсюлманите, будистите и хиндуистите няма ясно изразена единна позиция по темата за абортите, а техните предположения за това, кога започва живота на детето в майката, са силно противоречиви.

Легализиране на абортите

Различните техники и методи на абортиране претърпяват силно развитие едва след 17 век и рискът за здравето на жените, свързан с медицинските манипулации при аборт, постепенно намалява. Въпреки това, абортът остава и до днес много рисковано за здравето начинание и се приема от голяма част от обществото като морално неоправдано и неетично действие. В някои държави абортите са забранени със закон и/или се налагат етични ограничения в тази насока.

Сред държавите, които първи са легализирали една или повече форми на аборт са бившият социалистически Съветски съюз (1919 г.), Исландия (1935 г.) и Швеция (1938). През 1935 г. нацистка Германия също разрешава абортите с цел да бъдат премахвани деца, които по лекарска преценка са или могат да бъдат наследствено болни.

Спасете бебето си от аборт!

Ако сте бременна и не искате да направите аборт, но имате нужда от подкрепа, свържете се с нас!

Чрез разговор и практична помощ от наши съмишленици, и чрез членовете на групата Помощ за затруднени родители, ние можем да помогнем за осигуряване на всичко за бебето Ви!

Споделете с приятели!