Abort.bg - Истината за абортите

Изявление на Европейската федерация „Един от нас“ относно предложението за финансиране от Европейския съюз на дейности, свързани с аборти