Abort.bg - Истината за абортите

Най-малко 18 милиона долара от чужбина притискат Ирландия да легализира аборта