Abort.bg - Истината за абортите

1500 аборта на час заради политиката за едно дете в Китай