Abort.bg - Истината за абортите

58% от анкетираните в проучване на CNN смятат, че абортът в повечето случаи трябва да бъде незаконен