Abort.bg - Истината за абортите

Шест причини за аборт и шест милиона аборта по-късно