Abort.bg - Истината за абортите

Абортите в Нова Зеландия падат с 20% за пет години и достигат най-ниските нива за последните 20 години