Abort.bg - Истината за абортите

Европейският парламент отхвърли законопроект, обявяващ аборта за основно човешко право