Abort.bg - Истината за абортите

Съжалявам, че направих аборт. Толкова пъти мислено преживявам момента.