Abort.bg - Истината за абортите

Седемнайсетгодишна бременна с дете, обречено да умре, избира да му даде право на живот