Abort.bg - Истината за абортите

Стотици хиляди се присъединиха към рекорден „Поход за Живот“ във Вашингтон