Abort.bg - Истината за абортите

Ирландия и абортите – какво трябва да се знае?