Abort.bg - Истината за абортите

Майка, очакваща еднояйчни тризнаци, с изненада чува виковете на лекарите „Още крака”