Abort.bg - Истината за абортите

Семейство осиновява дете, което другите считали за проклятие