Abort.bg - Истината за абортите

96% от запитани 5 557 биолози отговарят, че животът започва при зачатието